Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Werkwijze

Oriënterend intake gesprek

In het oriënterend intakegesprek komt de doelstelling van de coaching aan de orde. Dit is tevens een kennismaking waarin de samenwerking wordt afgestemd. Vervolgens maak ik een voorstel waarin het doel, de werkwijze, duur en frequentie zijn opgenomen. Na afloop volgt een evaluatie.

Maatwerk

Iedere coaching is maatwerk. Afhankelijk van de vraagstelling worden diverse methoden en technieken ingezet: Verschillende gesprekstechnieken,  reflectie, mental coaching, kernkwadranten, NLP technieken, visualisaties, oplossingsgericht coachen, waardengericht coachen, systemisch coachen, mindfulness, zelfanalyse, enzovoorts. Indien door deelnemer gewenst is er de extra mogelijkheid vanuit het concept “Coachen met Paarden” te werken.

Teamcoaching

Ook hier komt in een oriënterend gesprek de doelstelling van de teamcoaching aan de orde. Het accent kan liggen op ontwikkeling of building, het oplossen van terugkerende uitdagingen/problemen of  een combinatie van plezier en iets samen leren en ervaren. Het succes van het team is mede afhankelijk van het persoonlijk succes van de teamleden. Bij teamcoaching kan, afhankelijk van de vraag en doelstelling, naast het intakegesprek met de opdrachtgever, ook voorgesteld worden om voorafgaand  aan de teamdag een intake met de individuele deelnemers te organiseren.  De aandacht voor de individuele vraag en het maatwerk voor de teamcoaching kan op deze wijze verfijnd worden. Tevens wordt het draagvlak voor de gezamenlijke ontwikkeling vergroot.

Gedragscode en kernwaarden

Wij werken volgens de gedragscode en kernwaarden van het NOBCO ( Nederlandse Vereniging van Beroepscoaches).

Kernwaarden:

  • Respect;
  • Integriteit;
  • Verantwoordelijkheid;
  • Professionaliteit;
  • Gelijkwaardigheid.

Meer informatie of contact?  Bel met Inge Oude Avenhuis: 06 53 759 286 of klik hier.

info@indracoachingentraining.nl