Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Accreditatie en vergoedingen

 Accreditatie  en kwaliteitsrichtlijnen

In 2014 is Indra Coaching en Training beoordeeld en goedgekeurd volgens de kwaliteitsrichtlijnen van AchmeaZorg en daarmee erkend certificaathouder geworden.

Bij deze accreditatie is Indra Coaching en Training beoordeeld op:

  • Betrouwbaarheid en stabiliteit van de organisatie;
  • Aantoonbaarheid van de effectiviteit van de diensten, prijs en bereikbaarheid;
  • Beheersbaarheid van de processen.

Voor Hogescholen met een Livvit Polis worden individuele coachingstrajecten bij Indra Coaching en Training vergoed.

 

Certificering coaches

De coaches van Indra Coaching en Training zijn gecertificeerde coaches van de leergang Excellente Coach van Horsense, dat geaccrediteerd is door NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

 

Subsidies en vergoedingen

De kosten voor training of opleiding hoeft u in veel gevallen niet volledig zelf te betalen. Zo zijn scholingskosten vaak aftrekbaar van de belasting en soms komt u zelfs in aanmerking voor vergoeding. We hebben de belangrijkste mogelijkheden voor u op een rijtje gezet:

Belastingdienst: scholingskosten zijn aftrekbaar

In veel gevallen zijn kosten voor scholing aftrekbaar van de belasting. Voor zowel werkgever als voor particulieren kan dit een flinke korting op een training opleveren. De exacte regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen, maar treft u op www.belastingdienst.nl. Vaak kan uw afdeling HR u hierover verder voorlichten.

O&O Fonds / A&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)

Wanneer een individuele werknemer een opleiding wil volgen, doet hij dit via/namens zijn werkgever. De werkgever kan voor iedere opleiding een aanvraag tot vergoeding indienen bij zijn branchevereniging. Dit kan verhaald worden op het O&O Fonds en/of het A&O Fonds (gemeenten en rijk), welke opgebouwd worden uit een percentage van iedere loonsom. De hoogte hiervan is in de CAO vastgelegd. Het fonds bepaalt of een opleiding geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt. Dit kan per branche verschillen. De erkende fondsen per branche zijn te vinden op agentschap.szw.nl.